WSPÓŁPRACA

Propozycje wydawnicze przyjmujemy w formie elektronicznej drogą mailową na  adres

kagero@kagero.pl (książki)

redakcja@kagero.pl (czasopisma)

 

W tytule maila prosimy podać: imię i nazwisko autora  i tytuł książki lub artykułu

Prosimy o załączenie

– danych kontaktowych: imię i nazwisko autora, adres e-mail, numer telefonu;

– krótkiej notki o autorze i listy ewentualnych wcześniejszych publikacji;

– streszczenia z podaniem przybliżonej ilości znaków ze spacjami, ilości zdjęć, rysunków itp.

– prosimy o wysyłanie wyłącznie jednego załącznika z tekstem propozycji, w wybranym formacie pliku: doc lub pdf  z opisem zawartym w tekście: nazwisko autora, tytuł;

– standard techniczny: czcionka Times New Roman, rozmiar 14, interlinia 1,5 wiersza;

– strony muszą być ponumerowane.

– prosimy nie nadsyłać rękopisów lub jedynych oryginałów;

– nie odsyłamy i nie archiwizujemy niezamówionych tekstów.

Dziękujemy za zainteresowanie i przesłane propozycje wydawnicze. Jednak ze względu na dużą ilość przysyłanych propozycji, odpowiadamy i kontaktujemy się wyłącznie z autorami wybranych tekstów. Nie uzasadniamy decyzji odmownych.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem kagero@kagero.pl

Informujemy, że kiedy podejmujecie Państwo decyzję o przesłaniu do naszego Wydawnictwa propozycji wydawniczej niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych w celu jej rozpatrzenia i odpowiedzi, nawiązania ewentualnej współpracy. Udostępnienie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celów. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kagero Publishing, ul. Akacjowa 112, Turka Oś. Borek 20-258 Lublin Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.