11011 - GAZ-67B (bez kalkomanii)

  • 33,00 zł 19,50 zł
  • szt.
    Niedostępny

11011 GAZ-67B • Albert Osiński

180 zdjęć
Kalkomania z polskimi i radzieckimi napisami i tablicami rejestracyjnymi w skalach 1:35 i 1:72

Książka nie zawiera kalkomanii.