11009 - Opel Blitz (bez kalkomanii)

  • 19,50 zł
  • szt.
    Niedostępny

11009 Opel Blitz • Albert Osiński

165 zdjęć
Kalkomania z napisami i tablicami rejestracyjnymi w skalach 1:35 i 1:72